مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فیرمکو پارس برگزار شد

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس با حضور سهامداران حقیقی و نماینده سهامدار حقوقی ازشرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در محل مجتمع فرهنگی بانک صادرات ایران برگزار شد.

 

 

 

 

مجمع با حضور حسین پور به عنوان رییس مجمع، اوسطی دبیر مجمع، شمس و شمسایی ناظر، منصوری نماینده سهامداران و همچنین نیکبخت به عنوان حسابرس قانونی در ساعت ۱۲:۰۴آغاز شد.

در ابتدای جلسه، نیکبخت به عنوان حسابرس قانونی، به ارائه گزارش سالیانه مالی شرکت پرداخت و در ادامه حسین پور نماینده سهامدار حقوقی ازشرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و رییس مجمع به تعیین تکالیف اعضای هیئت مدیره در خصوص گزارش ارائه شده پرداخت.

بر این اساس هیئت مدیره شرکت موظف شد در اسرع وقت، اتمام امور مالیاتی شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، ارائه گزارش در خصوص پروژه های شرکت طی سه ماه آینده و اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا اتمام پروژه ها، پیگیری امور بیمه، تعیین تکلیف میزان دارایی های شرکت، پیگیری چند پرونده قضایی شرکت و خاتمه آن در سال ۱۴۰۱ و پرداخت سود سهام سهامداران انجام دهد. در ادامه اوسطی دبیر مجمع به ارائه گزارش مالی سالانه شرکت و نیز خدمات صورت گرفته در دوران سرپرستی مهندس عزیزنژاد پرداخت.

همچنین در ادامه، سید فخر الدین حمیدی با رأی سهامداران حقیقی و حقوقی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره تعیین و مقرر شد انتخاب بقیه اعضای هیئت مدیره نیز به زودی انجام پذیرد. جلسه با اعلام رییس مجمع در ساعت ۱۴:۰۴ به پایان رسید.

لازم به ذکر است که شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس جزء شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در حوزه فنی و مهندسی است.

keyboard_arrow_up