بهره برداری از کارگاه تعمیراتی شرکت فیرمکو منطقه اقتصادی ماهشهر

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

با حضور مدیران عامل شستا و تاپیکو کارگاه تعمیراتی شرکت فیرمکو واقع در سایت یک منطقه اقتصادی ماهشهر به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو، کارگاه تعمیراتی شرکت فیرمکو واقع در سایت یک منطقه اقتصادی ماهشهر با حضور آقایان بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)،  اسم خانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، برامکی یزدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (PIIC) به بهره برداری رسید.

شایان ذکر است؛ شرکت مهندسی و نصب فیرمکو، جزء شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است.

کارگاه تعمیراتیکارگاه تعمیراتیکارگاه تعمیراتیکارگاه تعمیراتی

keyboard_arrow_up