برگزاری گردهمایی اعضاء کمیته ریسک هلدینگ PIIC و دبیران کمیته ریسک شرکت های تابعه

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

بیست و ششمین جلسه کمیته ریسک با موضوع ” گردهمایی اعضاء کمیته ریسک هلدینگ PIIC و دبیران کمیته ریسک شرکت های تابعه” در سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، در ابتدای جلسه حامد مسینه اصل رئیس هیأت مدیره شرکت و رییس کمیته ریسک، ضمن تشکر از حضور اعضاء مدعو به تبیین اهداف کمیته ریسک و الزامات مندرج در نظامنامه در راستای بهبود اثربخشی عملکرد کمیته ریسک با عنایت به پتاسیل این کمیته در ارائه پیشنهادها به هیأت مدیره پرداخت.

در ادامه این جلسه دهقان دبیرکمیته ریسک، گزارشی از اهم دستاوردهای کمیته ریسک هلدینگ PIIC و عملکرد کمیته ریسک در شرکت های تابعه ارائه نمود و سپس شریعت با توجه به دوره بازآموزی مدیریت ریسک به مباحث عارضه یابی و آموزش پرداخت.

keyboard_arrow_up