اطلاعیه لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5777 مورخ 1402/04/24 مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به اطلاع سهامداران گرامی می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 1402/02/31 در تاریخ 1402/05/03 ساعت 10:00 صبح برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است زمان برگزاری مجمع متعاقباً اعلام خواهد شد.

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5777 مورخ 1402/04/24 مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع سهامداران گرامی می رساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1402/05/03ساعت 11:30 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است زمان برگزاری مجمع متعاقباً اعلام خواهد شد .

هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

keyboard_arrow_up