آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برای سال مالی منتهی به1402/02/31

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گـردد تـا در جلسه مجمع عمـومی عـادی سالیـانه این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مـورخ 1402/05/03 در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهار راه پارک وی تشکیل می‎گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/02/31
2- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 1402/02/31
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/02/31 و تعیین حق الزحمه ایشان
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
5- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/02/31
6- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1402/02/31
7- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره
8- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد ساعتی قبل از شروع جلسه شخصاً یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با دردست داشتن اصل کارت ملی و یا وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند. همچنین آن دسته از سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین، از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی: www.piicgroup.com ملاحظه فرمایند و سوالات خود را مطرح نمایند .
«توجه: درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی می باشد»

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

keyboard_arrow_up